Töötajate kontaktid 2020/2021. õppeaastal

Lasteaia ja kooli ülesed kontaktid

Hasso Kukemelk

direktor

hasso.kukemelk@kolgajaanikool.ee
+372 5919 9903

vastuvõtu aeg:
T 9:00-10:00

Piret Parm

sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator, geograafia,
8.kl klassijuhataja, sekretär

e-post: piret.parm@kolgajaanikool.ee
tel: 43 28 102

Kooli õpetajad

Maris Kaur

eripedagoog, funktsionaalne lugemine, eriped klassi klassijuhataja

maris.kaur@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Maive Feldmann

matemaatika

 

maive.feldmann@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Helen Hulkko

muusikaõpetus, pilliõpetus, koorijuht
  
helen.hulkko@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad: 
kokkuleppel

Eha Fedorov

huvijuht

eha.fedorov@kolgajaanikool.ee

Inga Laansalu

kunstiõpetus, tööõpetus, bioloogia, 5.-6.klassi klassijuhataja

inga.laansalu@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Õie Rauks

inimeseõp, ühiskonnaõp, loodusõp, keemia

oie.rauks@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

 

Relika Vaks

inglise keel,
9.klassi klassijuhataja

relika.vaks@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Marje Tatar

algõpetus, õpioskus, 2. ja 3.klassi klassijuhataja

marje.tatar@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Astra Tints

eesti keel
kirjandus

astra.tints@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Aleksander Tamm

ajalugu (7.-9.klass), ühiskonnaõp (9.kl)

aleksander.tamm@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

 

Inge Volmer

algõpetus, õpioskus, 1. ja 4.kl klassijuhataja

inge.volmer@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Reet Meerits

loodusõp,
füüsika

reet.meerits@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Sigrid Häkkinen Tank

kodundus ja käsitöö, ringijuht

sigrid.hakkinen.tank@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Toomas Tikk

IT spetsialist, ringijuht

toomas.tikk@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
E 8:00-15:00, kokkuleppel

Maria-Elisabeth Ast

kehaline kasvatus

mariaelisabeth.ast@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Viive Rätsepso

õpetaja abi

viive.ratsepso@kolgajaanikool.ee

Toomas Kaarjärv

tehnoloogiaõpetus, ringijuht

toomas.kaarjarv@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Ille Puustusmaa

logopeed

ille.puustusmaa@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Kaja Arro

3.klassi üks-ühele õppe õpetaja

kaja.arro@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Lasteaia õpetajad

Krista Pärtli

rühma Sammalhabe õpetaja

krista.partli@kolgajaanikool.ee

Sirje Ristisaar

rühma Sammalhabe õpetaja

sirje.ristisaar@kolgajaanikool.ee

Ülle Kaur

rühma Muhv õpetaja

ulle.kaur@kolgajaanikool.ee

Reet Andreson

rühma Muhv õpetaja

reet.andreson@kolgajaanikool.ee

Teenindav personal

Anneli Suigusaar

perenaine

Maie Pullisaar

perenaine

Ene Sarapuu

kokk, ringijuht

ene.sarapuu@kolgajaanikool.ee

Olga Luik

kokaabi

Anna Mölter

spordihoone administraator

anna.molter@kolgajaanikool.ee

Ülle Kärt-Rebane

spordihoone perenaine

TOP