Töötajate kontaktid 2020/2021. õppeaastal

Hasso Kukemelk

direktor

e-post: hasso.kukemelk@kolgajaanikool.ee
tel: 5919 9903

Piret Parm

õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator, geograafia, sekretär

e-post:
piret.parm@kolgajaanikool.ee
tel: 43 28 102

Maris Kaur

eripedagoog, funktsionaalne lugemine, 8.klassi ja eriped klassi klassijuhataja

e-post: maris.kaur@kolgajaanikool.ee

Maive Feldmann

matemaatika

e-post: maive.feldmann@kolgajaanikool.ee

Helen Hulkko

muusikaõpetus, pilliõpetus, koorijuht

e-post:
helen.hulkko@kolgajaanikool.ee

Eha Fedorov

huvijuht

e-post: eha.fedorov@kolgajaanikool.ee

Inga Laansalu

kunstiõpetus, tööõpetus, bioloogia, 5.-6.klassi klassijuhataja

e-post: inga.laansalu@kolgajaanikool.ee

Õie Rauks

inimeseõp, ühiskonnaõp, loodusõp, keemia

e-post:
oie.rauks@kolgajaanikool.ee

Relika Vaks

inglise keel, 9.klassi klassijuhataja

e-post:
relika.vaks@kolgajaanikool.ee

Marje Tatar

algõpetus, õpioskus, 2. ja 3.klassi klassijuhataja

e-post: marje.tatar@kolgajaanikool.ee

Astra Tints

eesti keel ja kirjandus

e-post:
astra.tints@kolgajaanikool.ee

Ly Park

vene keel, 5.-6.klass ajalugu

e-post: ly.park@kolgajaanikool.ee

Inge Volmer

algõpetus, õpioskus, 1. ja 4.klassi klassijuhataja

e-post:
inge.volmer@kolgajaanikool.ee

Reet Meerits

loodusõp, füüsika

e-post: reet.meerits@kolgajaanikool.ee

Aleksander Tamm

ajalugu (7.-9.klass), ühiskonnaõp (9.kl)

e-post: aleksander.tamm@kolgajaanikool.ee

Sigrid Häkkinen Tank

kodundus ja käsitöö, ringijuht

e-post: sigrid.hakkinen.tank@kolgajaanikool.ee

Maria-Elisabeth Ast

kehaline kasvatus, 7.klassi klassijuhataja

e-post: mariaelisabeth.ast@kolgajaanikool.ee

Viive Rätsepso

õpetaja abi

e-post: viive.ratsepso@kolgajaanikool.ee

Toomas Kaarjärv

tehnoloogiaõpetus, ringijuht

e-post: toomas.kaarjarv@kolgajaanikool.ee

Ille Puustusmaa

logopeed

e-post: ille.puustusmaa@kolgajaanikool.ee

Kaja Arro

3.klassi üks-ühele õppe õpilase õpetaja

e-post:
kaja.arro@kolgajaanikool.ee

Toomas Tikk

IT spetsialist, ringijuht

e-post: toomas.tikk@kolgajaanikool.ee

Anneli Suigusaar

perenaine

Maie Pullisaar

perenaine

Anna Mölter

spordihoone administraator

e-post: anna.molter@kolgajaanikool.ee

Ene Sarapuu

kokk, ringijuht

Olga Luik

kokaabi

Ülle Kärt-Rebane

spordihoone perenaine

KONTAKTID

Direktori e-post: hasso.kukemelk@kolgajaanikool.ee 

direktor: +372 591 99 903
sekretär: +372 432 81 02
õpetajate tuba: +372 435 84 10

Viljandi mnt 1a
Kolga-Jaani 70 301
Viljandi maakond

Kõk õigused kaitstud © 2018.

TOP