Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppeaasta õppeperioodi jagamine trimestriteks:

I trimester 1. september 2023 - 26. november 2023

II trimester 27. november 2023 - 10. märts 2024

III trimester 11. märts 2024 - 12. juuni 2024

2023/2024. õa koolivaheajad:

I vaheaeg 24. oktoober 2023 - 29. oktoober 2023

II vaheag 21. detsember 2023 - 7. jaanuar 2024

III vaheaeg 26. veebruar 2024 - 3. märts 2024

IV vaheaeg 22. aprill 2024 - 28. aprill 2024

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024 - 31. august 2024

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) - 31. mai 2024

matemaatika (kirjalik) - 6. juuni 2024

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses

või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) - 12. juuni 2024

valikeksam inglise keeles (suuline) - 12. juuni 2024

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

4. klassi tasemetööd 

eesti keel (kirjalik) - 22. september 2023

loodusõpetus (kirjalik) - 26. september 2023

matemaatika (kirjalik) - 12. oktoober 2023

7. klassi tasemetööd

eesti keel (kirjalik) - 20. september 2023

loodusõpetus (kirjalik) - 28. september 2023

matemaatika (kirjalik) - 17. oktoober 2023

inglise keel (kirjalik) - 31. oktoober 2023

inglise keel (suuline) – 03. november 2023

vene keel (kirjalik ja suuline) - 11. jaanuar - 12. jaanuar 2024

Õppeaasta õppeperioodi jagamine trimestriteks:

I trimester 1. september 2023 - 26. november 2023

II trimester 27. november 2023 - 10. märts 2024

III trimester 11. märts 2024 - 12. juuni 2024

2023/2024. õa koolivaheajad:

I vaheaeg 24. oktoober 2023 - 29. oktoober 2023

II vaheag 21. detsember 2023 - 7. jaanuar 2024

III vaheaeg 26. veebruar 2024 - 3. märts 2024

IV vaheaeg 22. aprill 2024 - 28. aprill 2024

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024 - 31. august 2024

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) - 31. mai 2024

matemaatika (kirjalik) - 6. juuni 2024

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses

või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) - 12. juuni 2024

valikeksam inglise keeles (suuline) - 12. juuni 2024

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

4. klassi tasemetööd 

eesti keel (kirjalik) - 22. september 2023

loodusõpetus (kirjalik) - 26. september 2023

matemaatika (kirjalik) - 12. oktoober 2023

7. klassi tasemetööd

eesti keel (kirjalik) - 20. september 2023

loodusõpetus (kirjalik) - 28. september 2023

matemaatika (kirjalik) - 17. oktoober 2023

inglise keel (kirjalik) - 31. oktoober 2023

inglise keel (suuline) – 03. november 2023

vene keel (kirjalik ja suuline) - 11. jaanuar - 12. jaanuar 2024