Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppeaasta õppeperioodi jagamine trimestriteks:

I trimester 1. september 2021 - 26. november 2021

II trimester 29. november 2021 - 11. märts 2022

III trimester 14. märts 2022 - 13. juuni 2022

2021/2022. õa koolivaheajad:

I vaheaeg 25. oktoober 2021 - 31. oktoober 2021

II vaheag 23. detsember 2021 - 9. jaanuar 2022

III vaheaeg 28. veebruar 2022 - 6. märts 2022

IV vaheaeg 25. aprill 2022 - 1. mai 2022

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022 - 31. august 2022

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) - 30. mai 2022

matemaatika (kirjalik) - 6. juuni 2022

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses

või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) - 14. juuni 2022

valikeksam inglise keeles (suuline) - 14. juuni 2022

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

4. klassi tasemetööd 

matemaatika (kirjalik) - 14. - 17. september 2021

eesti keel (kirjalik) - 28. - 29. september 2021

loodusõpetus (kirjalik) - 6. - 7. oktoober 2021

7. klassi tasemetööd

matemaatika (kirjalik) - 14. - 17. september 2021

eesti keel (kirjalik) - 30. september - 1. oktoober 2021

loodusõpetus (kirjalik) - 4. - 5. oktoober 2021

inglise keel (kirjalik) - 8. oktoober - 11. oktoober 2021

inglise keel (suuline) – 8. oktoober - 13. oktoober 2021

Õppeaasta õppeperioodi jagamine trimestriteks:

I trimester 1. september 2021 - 26. november 2021

II trimester 29. november 2021 - 11. märts 2022

III trimester 14. märts 2022 - 13. juuni 2022

2021/2022. õa koolivaheajad:

I vaheaeg 25. oktoober 2021 - 31. oktoober 2021

II vaheag 23. detsember 2021 - 9. jaanuar 2022

III vaheaeg 28. veebruar 2022 - 6. märts 2022

IV vaheaeg 25. aprill 2022 - 1. mai 2022

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022 - 31. august 2022

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) - 30. mai 2022

matemaatika (kirjalik) - 6. juuni 2022

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses

või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) - 14. juuni 2022

valikeksam inglise keeles (suuline) - 14. juuni 2022

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

4. klassi tasemetööd 

matemaatika (kirjalik) - 14. - 17. september 2021

eesti keel (kirjalik) - 28. - 29. september 2021

loodusõpetus (kirjalik) - 6. - 7. oktoober 2021

7. klassi tasemetööd

matemaatika (kirjalik) - 14. - 17. september 2021

eesti keel (kirjalik) - 30. september - 1. oktoober 2021

loodusõpetus (kirjalik) - 4. - 5. oktoober 2021

inglise keel (kirjalik) - 8. oktoober - 11. oktoober 2021

inglise keel (suuline) – 8. oktoober - 13. oktoober 2021