Õppetöö

Õppetöö korraldus


Õppeaasta õppeperioodi jagamine trimestriteks:

I trimester 1. september 2022 - 25. november 2022

II trimester 28. november 2022 - 10. märts 2023

III trimester 13. märts 2023 - 13. juuni 2023

2022/2023. õa koolivaheajad:

I vaheaeg 24. oktoober 2022 - 30. oktoober 2022

II vaheag 22. detsember 2022 - 8. jaanuar 2023

III vaheaeg 27. veebruar 2023 - 5. märts 2023

IV vaheaeg 24. aprill 2023 - 30. aprill 2023

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023 - 31. august 2023

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) - 2. juuni 2023

matemaatika (kirjalik) - 7. juuni 2023

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses

või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) - 12. juuni 2023

valikeksam inglise keeles (suuline) - 12. juuni 2023

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

4. klassi tasemetööd 

matemaatika (kirjalik) - 19. - 12. september 2022

eesti keel (kirjalik) - 23. - 27. september 2022

loodusõpetus (kirjalik) - 10. - 13. oktoober 2022

7. klassi tasemetööd

matemaatika (kirjalik) - 19. - 22. september 2022

eesti keel (kirjalik) - 23. september - 27. oktoober 2022

loodusõpetus (kirjalik) - 10. - 13. oktoober 2022

inglise keel (kirjalik) - 17. oktoober - 18. oktoober 2022

inglise keel (suuline) – 17. oktoober - 21. oktoober 2022

vene keel (kirjalik ja suuline) - 11. jaanuar - 12. jaanuar 2023

Õppeaasta õppeperioodi jagamine trimestriteks:

I trimester 1. september 2022 - 25. november 2022

II trimester 28. november 2022 - 10. märts 2023

III trimester 13. märts 2023 - 13. juuni 2023

2022/2023. õa koolivaheajad:

I vaheaeg 24. oktoober 2022 - 30. oktoober 2022

II vaheag 22. detsember 2022 - 8. jaanuar 2023

III vaheaeg 27. veebruar 2023 - 5. märts 2023

IV vaheaeg 24. aprill 2023 - 30. aprill 2023

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023 - 31. august 2023

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) - 2. juuni 2023

matemaatika (kirjalik) - 7. juuni 2023

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses

või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) - 12. juuni 2023

valikeksam inglise keeles (suuline) - 12. juuni 2023

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

4. klassi tasemetööd 

matemaatika (kirjalik) - 19. - 12. september 2022

eesti keel (kirjalik) - 23. - 27. september 2022

loodusõpetus (kirjalik) - 10. - 13. oktoober 2022

7. klassi tasemetööd

matemaatika (kirjalik) - 19. - 22. september 2022

eesti keel (kirjalik) - 23. september - 27. oktoober 2022

loodusõpetus (kirjalik) - 10. - 13. oktoober 2022

inglise keel (kirjalik) - 17. oktoober - 18. oktoober 2022

inglise keel (suuline) – 17. oktoober - 21. oktoober 2022

vene keel (kirjalik ja suuline) - 11. jaanuar - 12. jaanuar 2023