Meie koolist

Põhiväärtused


HOOLIVUS

Hoolime igast oma koolipere liikmest, märkame, kaasame ja tunnustame.  Austame üksteist ja aktsepteerime üksteise eripärasid. Usaldame üksteist ja käitume eetiliselt.  Hoiame keskkonda enda ümber, elame ja tegutseme loodust säästes.  Hoolime oma tervisest ja säilitame positiivse suhtumise endasse ja ümbritsevasse.

ÜHTSUS

Hoiame kooliperena kokku - meil on hea koos õppida ja töötada. Suhtleme avatult ja üksteist aktsepteerival moel. Austame ja hoiame kooli ning kodukoha traditsioone. Kaasame kogukonda kooli arengusse ja tegevustesse.

AVATUS

Oleme avatud uuele. Katsetame uusi õppemetoodikaid ja viime ellu projekte. Aitame ja toetame uuenduste sisseviimist. Oleme koolina nähtavad maakonnas, maailmas ja virtuaalses keskkonnas.

HOOLIVUS

Hoolime igast oma koolipere liikmest, märkame, kaasame ja tunnustame.  Austame üksteist ja aktsepteerime üksteise eripärasid. Usaldame üksteist ja käitume eetiliselt.  Hoiame keskkonda enda ümber, elame ja tegutseme loodust säästes.  Hoolime oma tervisest ja säilitame positiivse suhtumise endasse ja ümbritsevasse.

ÜHTSUS

Hoiame kooliperena kokku - meil on hea koos õppida ja töötada. Suhtleme avatult ja üksteist aktsepteerival moel. Austame ja hoiame kooli ning kodukoha traditsioone. Kaasame kogukonda kooli arengusse ja tegevustesse.

AVATUS

Oleme avatud uuele. Katsetame uusi õppemetoodikaid ja viime ellu projekte. Aitame ja toetame uuenduste sisseviimist. Oleme koolina nähtavad maakonnas, maailmas ja virtuaalses keskkonnas.