Töötajate kontaktid 2021/2022. õppeaastal

Lasteaia ja kooli ülesed kontaktid

Hasso Kukemelk

direktor

hasso.kukemelk@kolgajaanikool.ee
+372 5919 9903

vastuvõtu aeg:
T 9:00-10:00

Piret Parm

õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator, sekretär, karjääriõpetus

e-post: piret.parm@kolgajaanikool.ee
tel: 43 28 102

Kooli õpetajad

Maris Kaur

eripedagoog, funktsionaalne lugemine 2.klass, õpioskus 2.-3.klass, 9.klassi ja eriped klassi klassijuhataja

maris.kaur@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Maive Feldmann

matemaatika, keemia

 

maive.feldmann@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Helen Hulkko

muusikaõpetus, pilliõpetus, koorijuht, 5.-6.klassi klassijuhataja
  
helen.hulkko@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad: 
kokkuleppel

Eha Fedorov

huvijuht, loodusõpetus 2.klass, pikapäevarühma õpetaja

eha.fedorov@kolgajaanikool.ee

Inga Laansalu

algõpetus, 1. ja 2.klassi klassijuhataja, ringijuht

inga.laansalu@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Riina Põhjala

inimeseõpetus, loodusõpetus, bioloogia, geograafia

riina.pohjala@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

 

Relika Vaks

inglise keel

relika.vaks@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Marje Tatar

algõpetus, funktsionaalne lugemine 3.klass, 3. ja 4.klassi klassijuhataja

marje.tatar@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Astra Tints

eesti keel
kirjandus

astra.tints@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Aleksander Tamm

ajalugu 7.-9.klass, ühiskonnaõpetus 9.kl

aleksander.tamm@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

 

Helle Lõhmus

kunstiõpetus 1.-8.klass, tööõpetus 1.-3.klass, ringijuht

helle.lohmus@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Reet Meerits

loodusõpetus 7.klass,
füüsika

reet.meerits@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Sigrid Häkkinen Tank

kodundus ja käsitöö, ringijuht

sigrid.hakkinen.tank@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Toomas Tikk

IT spetsialist, ringijuht

toomas.tikk@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
E 8:00-15:00, kokkuleppel

Jarek Tigane

kehaline kasvatus

jarek.tigane@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Ille Puustusmaa

logopeed

ille.puustusmaa@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Ly Park

vene keel, ajalugu 5.-6.klass, ühiskonnaõpetus 6.klass, 7.-8.klassi klassijuhataja

ly.park@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Aigi Aunap

8.klassi üks-ühele õpetaja, pikapäevarühma õpetaja, ringijuht

aigi.aunap@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Viive Rätsepso

õpetaja abi

viive.ratsepso@kolgajaanikool.ee

Toomas Kaarjärv

tehnoloogiaõpetus, ringijuht

toomas.kaarjarv@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Kaja Arro

väikeklassi õpetaja

kaja.arro@kolgajaanikool.ee

vastuvõtuajad:
kokkuleppel

Lasteaia õpetajad

Krista Pärtli

rühma Sammalhabe õpetaja

krista.partli@kolgajaanikool.ee

Sirje Ristisaar

rühma Sammalhabe õpetaja

sirje.ristisaar@kolgajaanikool.ee

Ülle Kaur

rühma Muhv õpetaja

ulle.kaur@kolgajaanikool.ee

Reet Andreson

rühma Muhv õpetaja

reet.andreson@kolgajaanikool.ee

Anu Aren

rühma Sammalhabe õpetaja abi

anu.aren@kolgajaanikool.ee

Kaja Nurme

rühma Sammalhabe õpetaja abi

kaja.nurme@kolgajaanikool.ee

Teenindav personal

Anneli Suigusaar

perenaine

Maie Pullisaar

perenaine

Ene Sarapuu

kokk

ene.sarapuu@kolgajaanikool.ee

Olga Luik

kokaabi

Riina Veltbach

kokk

Reet Nurme

kokaabi

Anna Mölter

spordihoone administraator

anna.molter@kolgajaanikool.ee

Ülle Kärt-Rebane

spordihoone perenaine

HOOLEKOGU

Meeri Tatar

lapsevanemate esindaja ja esinaine

Annely Oruman

vanemate esindaja ja aseesinaine

Maris Kaur

hoolekogu sekretär ja õppenõukogu esindaja

Jane Kangus

vanemate esindaja

Sigrit Kändma

lapsevanemate esindaja

vanemate esindaja

Krista Pärtli

õppenõukogu esindaja

Kalevi Kaur

kooli pidaja esindaja

ÕPILASESINDUS

TOP