Meie koolist

Koostöö


Kolga-Jaani Kooli õpilased panustavad teadusesse

MATHMot projekt ehk „Matemaatika motivatsiooni koosloome
alushariduses: pikiuuring kuues Euroopa riigis“


Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kutsel osaleb Kolga-Jaani Kool rahvusvahelises uurimisprojektis, mis keskendub matemaatika õppimise motivatsiooni uurimisele ja toetamisele esimeses ning teises kooliastmes. Projekti eesmärk on teha kindlaks, missugused tegevused klassiruumis õpilaste matemaatikahuvi enim toetavad.

 

MATHMot projekt ühendab haridusteadlasi ja psühholooge kuuest riigist: Norrast, Rootsist, Soomest, Eestist, Serbiast ja Portugalist. Projekt tugineb eeldusele, et matemaatika õpetamise üks peamisi eesmärke peaks olema õpilaste pikaajaline motivatsioon seda ainet õppida ja oma oskusi arendada. Just motivatsioon aitab matemaatikas silmapaistvate saavutuste poole püüelda. Projekti käigus kogutakse andmeid matemaatika õpetamise ja õppimise kohta osalevate riikide koolide 3. ja 4. klassides ning jälgitakse samu õpilasi aasta hiljem, et näha, kuidas nende motivatsioon on aja jooksul arenenud.

 

Esimene andmekogumine Kolga-Jaani Koolis toimus 3. mail 2022. Õpilased vastasid e-ankeedis matemaatika õppimise motivatsiooni küsimustikule, saavutusele orienteeritud emotsioonide küsimustikule ning õppija tegevusvõimekuse küsimustikule. Loomulikult ei puudunud ka erinevate matemaatikaülesannete lahendamine. Õpilastes tekitasid elevust aja peale arvutamine ning intelligentsust mõõtev Raveni progresseeruvate maatriksite test, mis põhineb kujundite analüüsimise ja mustrite märkamise võimel. Eraldi küsimustikele vastasid ka lapsevanemad ning klassiõpetaja Marje Tatar. Teine andmekogumine samade õpilaste ja õpetajaga toimub aasta pärast, 2023. aasta kevadel.

 

Projekti tulemusel paraneb arusaam sellest, kuidas areneb motivatsioon õppida matemaatikat ning missugused klassiruumis kasutatavad praktikad toetavad positiivselt selle motivatsiooni arengut. Projekti meeskond tõlgendab uurimistulemusi koostöös õpetajatega ja arendab nende põhjal välja praktilised töövahendid, mida õpetajad saavad kasutada igapäevases õppetöös. Sel moel ei looda ainult uusi teaduspõhiseid teadmisi, vaid aidatakse parandada õpilaste kogemusi matemaatika õppimisel.

 

Lisateave: Äli Leijen, Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor, ali.leijen@ut.ee

Projekti kodulehekülg: www.mathmot.com

 

Rahvusvaheline koostööprojekt MATHMot : Õpetajate Leht   University of Tartu - Wikipedia

Kolga-Jaani Kooli õpilased panustavad teadusesse

MATHMot projekt ehk „Matemaatika motivatsiooni koosloome
alushariduses: pikiuuring kuues Euroopa riigis“


Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kutsel osaleb Kolga-Jaani Kool rahvusvahelises uurimisprojektis, mis keskendub matemaatika õppimise motivatsiooni uurimisele ja toetamisele esimeses ning teises kooliastmes. Projekti eesmärk on teha kindlaks, missugused tegevused klassiruumis õpilaste matemaatikahuvi enim toetavad.

 

MATHMot projekt ühendab haridusteadlasi ja psühholooge kuuest riigist: Norrast, Rootsist, Soomest, Eestist, Serbiast ja Portugalist. Projekt tugineb eeldusele, et matemaatika õpetamise üks peamisi eesmärke peaks olema õpilaste pikaajaline motivatsioon seda ainet õppida ja oma oskusi arendada. Just motivatsioon aitab matemaatikas silmapaistvate saavutuste poole püüelda. Projekti käigus kogutakse andmeid matemaatika õpetamise ja õppimise kohta osalevate riikide koolide 3. ja 4. klassides ning jälgitakse samu õpilasi aasta hiljem, et näha, kuidas nende motivatsioon on aja jooksul arenenud.

 

Esimene andmekogumine Kolga-Jaani Koolis toimus 3. mail 2022. Õpilased vastasid e-ankeedis matemaatika õppimise motivatsiooni küsimustikule, saavutusele orienteeritud emotsioonide küsimustikule ning õppija tegevusvõimekuse küsimustikule. Loomulikult ei puudunud ka erinevate matemaatikaülesannete lahendamine. Õpilastes tekitasid elevust aja peale arvutamine ning intelligentsust mõõtev Raveni progresseeruvate maatriksite test, mis põhineb kujundite analüüsimise ja mustrite märkamise võimel. Eraldi küsimustikele vastasid ka lapsevanemad ning klassiõpetaja Marje Tatar. Teine andmekogumine samade õpilaste ja õpetajaga toimub aasta pärast, 2023. aasta kevadel.

 

Projekti tulemusel paraneb arusaam sellest, kuidas areneb motivatsioon õppida matemaatikat ning missugused klassiruumis kasutatavad praktikad toetavad positiivselt selle motivatsiooni arengut. Projekti meeskond tõlgendab uurimistulemusi koostöös õpetajatega ja arendab nende põhjal välja praktilised töövahendid, mida õpetajad saavad kasutada igapäevases õppetöös. Sel moel ei looda ainult uusi teaduspõhiseid teadmisi, vaid aidatakse parandada õpilaste kogemusi matemaatika õppimisel.

 

Lisateave: Äli Leijen, Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor, ali.leijen@ut.ee

Projekti kodulehekülg: www.mathmot.com

 

Rahvusvaheline koostööprojekt MATHMot : Õpetajate Leht   University of Tartu - Wikipedia