Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid, esimeheks on kooli direktor ning aseesimeheks õppealajuhataja. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud toimuvad 2023/2024. õppeaastal:

24. november 2023

8. märts 2024 

7. juuni 2024

14. juuni 2024

28. august 2024

 

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid, esimeheks on kooli direktor ning aseesimeheks õppealajuhataja. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud toimuvad 2023/2024. õppeaastal:

24. november 2023

8. märts 2024 

7. juuni 2024

14. juuni 2024

28. august 2024