Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid, esimeheks on kooli direktor ning aseesimeheks õppealajuhataja. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud toimuvad 2021/2022. õppeaastal:

14. oktoober 2021

4. jaanuar 2022 

7. juuni 2022

17. juuni 2022

29. august 2022

 

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid, esimeheks on kooli direktor ning aseesimeheks õppealajuhataja. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Õppenõukogu koosolekud toimuvad 2021/2022. õppeaastal:

14. oktoober 2021

4. jaanuar 2022 

7. juuni 2022

17. juuni 2022

29. august 2022