Hoolekogu

Meeri Tatar

hoolekogu esimees

vanemate esindaja

e-post: hoolekogu@k-jaani.vil.ee

Annely Oruman

hoolekogu aseesimees

vanemate esindaja

Maris Kaur

hoolekogu sekretär

õppenõukogu esindaja

Sigrit Kändmavanemate esindaja

Jane Kangusvanemate esindaja

Krista Pärtliõppenõukogu esindaja

Rebeka Leitenõpilasesinduse esindaja

Marge Villemvanemate esindaja

Kalevi Kaurkooli pidaja esindaja

KONTAKTID

Direktori e-post: hasso.kukemelk@kolgajaanikool.ee 

direktor: +372 591 99 903
sekretär: +372 432 81 02
õpetajate tuba: +372 435 84 10

Viljandi mnt 1a
Kolga-Jaani 70 301
Viljandi maakond

Kõk õigused kaitstud © 2018.

TOP